Nexia disclaimer

Audiitorbüroo ELSS OÜ kuulub audiitorfirmade ketti, mis kannab nime “Nexia International”. Nexia International on suurearvulise liikmeskonnaga ülemaailmne organisatsioon, mis ühendab audiitorfirmasid, kes lisaks auditeerimisteenusele annavad ka kõikvõimalikku aruandlus- ja maksunduse-alast konsultatsiooni.

“Nexia International” osundab samuti ärinimele “Nexia International Limited”, mis on registreeritud Man’i saarel (Suurbritannia) ning on Nexia International audiitorfirmade ketti koordineeriv keskus. Nexia International ametlikud rekvisiidid on järgmised: Registrikanne: 53513C. ning ametlik aadress: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited ning tema poolt koordineeritavasse rahvusvahelisse ketti registreerunud audiitorfirmasid (kaasa arvatud need, kes kasutavad oma ärinimes sõna NEXIA) ei tule vaadata kui nn. kontserni. See tähendab, et Nexia International Limited ei saa olla vastutav mitte mingi teo kordasaatmise ega ka mingi ettenähtud tegevuse tegematajätmise eest. Samuti ei saa ta kanda mingitki materiaalset vastutust mitte ühegi sellesse ketti kuuluva audiitorfirma eest. Iga Nexia International ketiga liitunud audiitorfirma on eraldiseisev juriidiline isik.

Seega ei saa Nexia International Limited võtta endale vähimatki materiaalset vastutust nimetatud ketiga ühinenud audiitorfirmade tegemiste või mittetegemiste eest, lähtuvalt oma kodulehel kajastuvast vastavasisulisest informatsioonist või sedasama informatsiooni kandvatest dokumentidest, millele on kodulehel viited antud.

Kaubamärgi nimede NEXIA INTERNATIONAL ja NEXIA ning NEXIA logo täieõiguslikuks omanikuks on Nexia International Limited ning nende kasutamise õigust väljastatakse litsentsi alusel.

Nimevormid Nexia või Nexia International mõlemad osutavad kas koordineerivale keskusele Nexia International Limited või “Nexia International’iga” ühinenud audiitorfirmade ketile, ning neid kasutatakse võrdväärses tähenduses, konteksti sobivusest lähtuvalt.