Koolitused

Audiitorbüroo ELSS AS korraldab 27. jaanuaril 2016. a seminari teemal


“2015. a raamatupidamise aastaaruande koostamine,

aktuaalsed probleemid finantsarvestuses ja maksustamisel”


Käsitlemisele tuleb:

 • EL raamatupidamisdirektiiviga seotud olulisemad muudatused raamatupidamise seaduses: ettevõtjate liigitamine suuruse järgi ja nende jaoks erinevate aruannete formaatide rakendamine, uued nõuded tegevusaruandele, auditi ülevaatuse piirmäärade muutmine.
 • Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites.
 • Majandusaasta aruanne: luubi all tegevusaruanne ja seotud osapoolte lisa.
 • Muudatused äriseadustikus täiendavad võimalused tehinguteks osakapitaliga.
 • Mõned olulised muudatused pakendiaruande auditeerimisel.
 • Aktuaalsed küsimused ja uued seisukohad tööõiguses kohtupraktika valguses.
 • 2016. aasta maksumuudatused, maksudega seonduv kohtupraktika.


Seminar toimub
Dorpati konverentsikeskuses Baeri saalis Turu 2, TASKU, Tartu
kell 10 -16.30, registreerimine kell 9.30-10

Lektorid:

 • ELSS-i juhataja, vandeaudiitor Enn Leppik;
 • ELSS-i vandeaudiitor Monika Karniol;
 • ELSS-i maksukonsultant Eesi Ellermaa;
 • tuntud koolitaja tööõiguse alal, Rohtla Law Office OÜ juhataja Thea Rohtla


Maksumus ELSS-i klientidele 110 eurot, teistele osalejatele 125 eurot, lisandub käibemaks (hinna sees infomaterjalid, lõuna ja kohvipausid).

Info ja registreerimine tel. 7 301 330, e-post: info@elss.ee

Audiitorbüroo ELSS AS korraldab 22. jaanuaril 2014. a seminari teemal

“2013. a raamatupidamise aastaaruande koostamine,

aktuaalsed probleemid finantsarvestuses ja maksustamisel”

Käsitlemisele tuleb:

• Uus Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiiv võeti vastu 2013. aasta suvel –

kuidas see mõjutab raamatupidamise korraldust Eestis?

• Uued 2013.a jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja nende

rakendamine raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

• Üleminek uutele RTJ – dele (tagasiulatuv või edasiulatuv rakendamine).

• Olulisemad muudatused RTJ-des (kinnisvarainvesteeringute, immateriaalsete

varade, sihtfinantseerimise, tulude, äriühenduste ning tütar- ja sidusettevõtete

kajastamine).

• Selgitame muudatusi näiteülesannetega.

• Uued avalikustamise nõuded.

• Rahavoogude aruande koostamine – üks kitsaskohtadest raamatupidamise

aastaaruande kokkupanekul.

• Aktuaalset maksustamises.

Seminar toimub Dorpati konverentsikeskuses Baeri saalis Turu 2, TASKU, Tartu

kell 10 -16.30, registreerimine kell 9.30-10

Lektorid: ELSS-i juhataja, vandeaudiitor Enn Leppik, ELSS-i vandeaudiitor

Monika Karniol, ELSS-i maksukonsultant Eesi Ellermaa ja Finantsinspektsiooni

järelevalvepoliitika spetsialist, vandeaudiitor Maire Otsus - Carpenter

Maksumus ELSS-i klientidele 110 eurot, teistele osalejatele 125 eurot, lisandub

käibemaks (hinna sees infomaterjalid, lõuna ja kohvipausid).

Info ja registreerimine tel. 7 301 330, e-post: nexia@elss.ee