Firmast

Audiitorbüroo ELSS AS asutati 1991. aastal. Firmas töötab 10 inimest, neist kolm on vandeaudiitorid. Audiitorbüroo partneritel ja mitmetel töötajatel on pikaajalised kogemused auditeerimise ja konsultatsioonitegevuse valdkonnas, sealhulgas kolmeaastane töötamine ühes maailma suuremas audiitorfirmade ühenduses KPMG.

Audiitorbüroo ELSS AS kontor asub Tartus. Audiitorfirma teenindab kliente üle kogu vabariigi ja nende koguarv ületab 200. Me teenindame erinevates valdkondades tegutsevad äriühinguid, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi, avalik-õiguslikke asutusi, sihtasutusi ja ühistuid.

Audiitorbüroo ELSS AS on rahvusvahelise sõltumatute audiitorfirmade ühenduse Nexia International liige.

Audiitorbüroo ELSS AS on kantud ka audiitorühinguna Audiitorkogu poolt peetavasse audiitorite nimekirja.